Hotline: +84 78 2222 658

Nhà máy sản xuất

Khu công nghiệp Thái Phương - Hưng Hà - Thái Bình

Opening hours:

Monday:

07:00 - 20:00

Tuesday:

07:00 - 20:00

Wednesday:

07:00 - 20:00

Thursday:

07:00 - 20:00

Friday:

07:00 - 20:00

Saturday:

07:00 - 20:00